90s Pirates Starter Nylon Jacket XL

$40.00
90s Pirates Starter Nylon Jacket XL

Tagged large
Fits XL
good vintage condition